Onze visie

Als architect beschouwen wij onze bouwopdrachten telkens opnieuw als een concrete vraag tot het formuleren van een oplossing om - binnen het huidige maatschappelijke gebeuren - diverse functies en vormgeving, economie en ecologie, cultuur en wetenschap op elkaar af te stemmen.
Onze interesses en ons vakgebied zijn bijgevolg zeer ruim en situeren zich in historische en hedendaagse context, zowel binnen stedelijke en landelijken gebieden.

Een persoonlijke aanpak

Ongeacht of het gaat om nieuwbouw, renovatie of restauratie binnen de verschillende sectoren zoals individuele woningbouw,collectief wonen, niet-residentiële gebouwen of utiliteitsbouw, onze aanpak blijft in de eerste plaats strikt persoonlijk en zeer projectgericht.

Communicatie en samenwerking

Het bouwproces zien wij als een interactieve onderneming gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect, waar de bouwheer een centrale positie inneemt.
Een gerichte samenwerking tussen opdrachtgever en ontwerper, en dit gedurende het ganse bouwproces, beschouwen wij als een van de parameters die bijdragen tot het welslagen van een bouwproject. Hierbij hechten wij gedurende het ganse ontwerp- en bouwproces (of verbouwproces) veel belang aan een continue dialoog en een intense interactie tussen beide partijen. Het persoonlijk bouwprogramma en de specifieke wensen en vragen van de opdrachtgever worden door de architect, na een kritische analyse, getoetst aan het budget en de haalbaarheid binnen de gegeven ruimtelijke context om tenslotte te worden omgezet in ontwerpschetsen en bouwtekeningen.

Begeleiding

Elke nieuwe opdracht wordt ook aanzien als een uitdaging om de bouwheer doorheen de diversiteit en complexiteit van het bouwproces te loodsen om op die manier bij te dragen tot het welslagen van zijn of haar wensen.

Wij houden ons strikt aan de gedragscode die vooropgesteld worden door de Orde van Architecten.

 

Logica en eenvoud

Licht en ruimte, logische en zuivere structuur, eenvoud in gebruik en onderhoud: zij vormen de leidraad doorheen al onze projecten.

Toekomstvisie

Rekening houdend met de snelheid waarmee ons milieu evolueert, zijn wij ons bewust van de verantwoordelijkheid die wij dragen, niet enkel naar de huidige, maar vooral naar de toekomstige bewoners van onze planeet toe. In dit kader streven wij zowel op vlak van materiaalgebruik als wat betreft energiebesparende en milieuvriendelijke maatregelen , steeds naar weloverwogen toepassingen met respect voor de mens en zijn omgeving.  In het kader van deze overtuiging zijn wij sinds medio september 2008 houder van het label en werden we ook erkend als voorloper in de categorie “architecten” bij de campagne “IK BENOVEER” van de Vlaamse Overheid.       

Toepassing van hedendaagse technieken

Snelle evolutie en dynamiek zijn inherent aan onze leefwereld. Regelmatige bijscholingen laten ons toe om in te spelen op de huidige trends. Het gebruik van de meest recente computertoepassingen en de visualisatietechnieken zorgen ervoor dat de communicatie naar de bouwheer optimaal verloopt. Aan de hand van geautomatiseerde plan- en gevelzichten, aangevuld met een reeks ruimtelijke ontwerptekeningen en computersimulaties, krijgt deze een perfect beeld van wat wij hem of haar als architect voorschotelen. Ook bij de uitvoering van de bouwwerken verloopt de uitwisseling van gegevens met de verschillende bouwpartners op een vlottere en meer accurate manier.

 

 


 

Door dit ruime aanbod bieden wij onze opdrachtgevers een
persoonlijke begeleiding van bij de prospectie bij aankoop van een onroerend goed tot de eindafwerking van het bouwproject

 


 

 

  

webdesign JMA