Werkmethodiek

Wij aanzien onze activiteiten als een continu en coherent geheel van verschillende processen, waarbij wij elke schakel minstens als even belangrijk beschouwen. 

Informatie, ideeën en concepten:

 • Analyse van de bouwwensen
 • Opstellen van een bouwprogramma
 • Opmaak van een haalbaarheidstudie
 • Onderzoek van de impact en integratie van deze parameters in de omgeving

Projectvoorbereiding:

 • Opmaak van voorontwerp
 • Bespreking van het budget
 • Spreiding van de verschillende bouwfases in tijd

Projectuitvoering:

 • Uitwerking van het ontwerp
 • Opmaak van uitvoeringsprincipes, details, bestekken, meetstaten
 • Opmaak van kostenraming en planning
 • Werfopvolging
 • Advies en begeleiding gedurende het ganse bouwproces
 • Bijstand bij de voorlopige oplevering

webdesign JMA