Profiel

Afgestudeerd aan het Hoger Architectuurinstituut van de Stad Gent, gevolgd door de start van een stageperiode, deels met specialisatie in toepassingen van 3D-computermodellen van diverse grote en kleine bouwprojecten. Ten gevolge van deze specifieke interesse wordt sindsdien de constante evolutie op vlak van deze technologie nauwgezet opgevolgd. Hierdoor kunnen de nieuwste toepassingen dagelijks worden toegepast in al onze projecten.

Diploma sociale promotie onderwijs
Diploma Expert Onroerende goederen
Diverse attesten voor regelmatige bijscholingen in architectuur, restauratie en monumentenzorg, bouwtechnieken, expertise…

Paul Temmerman, Architect, Expert O.G. °30/11/1957 te Gent

Ingeschreven bij de Orde van Architecten  ( Provinciale Raad  Oost - Vlaanderen) 

webdesign JMA